Välkommen [person],

Bekräftar härmed att Ni är anmäld till Söderberg & Partners VIP bransch-event för IT-företag.

Välkommen till Hotel Diplomat, Strandvägen 7 C mellan 11.30 – 13.30 torsdagen den 2 oktober.

P.g.a. begränsat antal platser behöver vi ett mail från Er i god tid om Ni får förhinder.

Har Ni frågor på vägen, kontakta gärna någon utav oss ansvariga.

Med vänlig hälsning,

Eventansvarig, Söderberg & Partners

Jina Zachrisson
Laika Consulting AB
Tel: 08 518 01 741
Mail: jinzac@lkc.se
Web: www.lkc.se

Johan Sundstrand
Laika Consulting AB
Tel: 08 440 82 46
Mail: johsun@lkc.se
Web: www.lkc.se

Stockholm | London | Åre